Fylling av magasinet vil starte tirsdag 3. mai

Bildet viser magasinområdet etter at all skog og kjerr er ryddet. I løpet av ei uke vil dette området vise et ca. 100 mål stort vannspeil. Volumet er 750 000 kubikkmeter.

Del innlegg