Ny fornybar energi fra vannkraft har en positiv klima- og miljøeffekt, og et av Stortingets overordnede mål er å øke produksjonen av fornybar energi.

Eksisterende Sølna kraftverk utnytter kun deler av kraftpotensialet i Sølna. Samtidig er det etter hvert blitt stort behov for rehabilitering. Anlegget ble opprinnelig bygd i 1916 med en installert effekt på 200 kW. I en brann i 1948 ble kraftstasjonsbygningen totalskadet, og en total opprusting var nødvendig. Anlegget fikk da den installasjonen det har i dag på 400 kW og produserer ca. 2,0 GWh/år. Det eldste utstyret som fortsatt er i drift, er fra 1916.

Østerdalen Kraftproduksjon AS ønsker en bedre utnyttelse av vannkraftressursene i Sølna og i stedet for en opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg er det ønskelig med et anlegg som gir mere fornybar energi.

Foreslåtte utbygging vil bidra til lokal og nasjonal kraftoppdekning med en årlig produksjon på 15,7 GWh og en installert effekt på 5,25 MW.