Arbeidene startet i april/mai 2015 med etablering av rigg og avskoging for rørgate, dam og kraftstasjonsområdet, samt delvis avskoging av magasinområdet.

  •  Start rørleveranse 18.05.15
  •  Vannvei ferdig bygget 06.11.15
  •  Dam og inntak klar for vannfylling 01.03.16
  •  Kraftstasjon klar for hovedmontasje 01.03.16
  •  Vannvei klar for vannfylling 01.06.16
  •  Idriftsettelse og klart for prøvedrift 20.06.16
  •  Opprydding og arrondering ferdig 15.09.16